Prehľad

Už tradičným a veľmi obľúbeným podujatím sa v Leopoldove stal pivný festival, v rámci ktorého sme už druhý raz zabezpečovali pódium, ozvučenie aj osvetlenie.