Naše portfólio služieb je orientované na komplexné technické zabezpečenie podujatí v interiéri aj v exteriéri. Máme skúsenosti s komornými koncertmi, ale aj s ozvučením a osvetlením veľkých orchestrov či náročnejších festivalov. Realizujeme aj tradičné podujatia, ako sú vianočné trhy, beh mestom, deň matiek, deň detí či pochovávanie basy.

 

V prípade pódií je pre nás prioritou bezpečnosť vystupujúcich aj divákov. Preto používame certifikované pódiá a vyškolený personál na ich montáž a demontáž. Okrem klasických pódií zabezpečujeme aj stavbu plošín a premietacích konštrukcií na projekciu pod holým nebom.

 

Čo sa týka projekcie, poskytujeme technicky aj finančne menej náročný variant – projekciu prostredníctvom projektora a plátna. Túto možnosť využívajú zákazníci, ktorí organizujú menšie podujatia, prípadne podujatia v interiéri. V prípade veľkých akcií používame veľkoplošné LED obrazovky.

 

Poskytujeme aj servis ozvučovacej a osvetľovacej techniky, prípadne poradenstvo v oblasti inštalácie techniky.

 

K našim službám patrí aj tvorba prezentačných videí, zostrihov či celých záznamov podujatí, koncertov, divadelných predstavení či eventov.

Poskytované služby

Poskytujeme služby z rôznych oblastí, ale všetky vychádzajú z technického zabezpečenia podujatí, a to od ozvučenia až po servis ozvučovacej a osvetľovacej techniky.

Ozvučenie 90 %

 

Osvetlenie 80 %

 

Stavba pódia 90 %

 

Projekcia, LED obrazovky 70 %

 

Servis techniky 80 %

 

Video 60 %