Prehľad

Na tomto podujatí sa naša spoločnosť podieľala okrem technického zabezpečenia, videoupútavky a reklamnej grafiky aj organizačne. Keďže festival hier bol prvým takýmto podujatím v Leopoldove, rozhodli sme sa vytvoriť preň aj reklamnú upútavku, ktorá mala prilákať do Leopoldova čo najviac ľudí aj z okolitých miest a dedín. Podarilo sa! Festival mal veľký úspech.