Prehľad

Jedinečný projekt Art Music Orchestra, Speváckeho zboru Lúčnica a sólistov Mirky Partlovej a Jána Slezáka bol veľmi náročný. Ozvučiť početný orchester a zbor spolu so sólistami bola výzva a každé jedno ďalšie predstavenie bolo v niečom špecifické a iné. Sme však veľmi radi, že sa tento projekt podarilo zrealizovať na veľmi dobrej úrovni. V rámci projektu sme okrem ozvučenia zabeezpečovali aj projekciu a tvorbu prezentačného videa aj návrhy plagátov. Fotografie Marko Erd photography.